Zoznam poskytovaných služieb
 • Konzultácie v oblasti analýzy, návrhu, realizácie a údržby informačných systémov použitím moderných prístupov:
  • Generatívne programovanie
  • Aspektovo orientované programovanie
  • Modelom riadený vývoj softvéru
 • Vývoj informačných systémov pre platformy:
  • Java (Standard Edition, Enterprise Edition, Micro Edition)
  • .NET (.Net Framework, .Net Compact Framework)
 • Kurzy:
  • Objektové programovanie
  • Programovací jazyk Java a platforma Java (JSE, JEE, JME)
  • Programovací jazyk C# a platforma .NET (.Net Framework, .Net Compact Framework)
  • UML a návrhové vzory
 
  Aktuality:

Školenie technológií pre platformu JEE 5.0

Školenie technológií pre platformu .NET 3.0