Adresa:
CDE Services, s.r.o.
Kpt. Jaroša 3
040 22 Košice

E-mail: cde@cde.sk

Telefón:
+421 904 666 783
+421 905 713 142

IČO: 36 850 730
DIČ: 2022471957
IČ-DPH: SK2022471957
Registrový súd: Okresný súd Košice I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 20606/V

Účet:
2627166679/1100
Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2716 6679